Languages

You are here

Sergey S. Smirnov

Business Characteristics of the Largest All News and News & Talk Radio Stations in Russia

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Smirnov S.S., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A., Vladimirova M.B. et al. (2018) Organizatsionno-ekonomicheskiye osobennosti krupneyshikh informatsionnykh i informatsionno-razgovornykh radiostantsiy Rossii [Business Characteristics of the Largest All News and News & Talk Radio Stations in Russia]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2481

Subscribe to RSS - Sergey S. Smirnov