Languages

You are here

Theory of Media and Mass Communication

Digital Capital within the Context of the Intangible Capitals Concept

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vartanova E.L., Gladkova A.A. (2020) Cifrovoj kapital v kontekste koncepcii nematerial'nyh kapitalov [Digital Capital within the Context of the Intangible Capitals Concept]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2614

DOI: 10.30547/mediascope.1.2020.8

 

Ethnic Media in the Formation of Adaptive Practices of Immigrants in the Russian Metropolis (on the example of St. Petersburg)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Blohin I.N., Alsalibi R.M.S. (2020) Еtnicheskie media v formirovanii adaptivnyh praktik immigrantov v rossijskom megapolise (na primere Sankt-Peterburga) [Ethnic Media in the Formation of Adaptive Practices of Immigrants in the Russian Metropolis (on the example of St. Petersburg)].

The Need and Potential for the Utilization of Political Economy of Communication in Russian Media Theory

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Makeenko M.I., Kugusheva A.A. (2019) Vozmozhnosti ispol'zovanija politicheskoj jekonomii kommunikacii v rossijskoj teorii media [The Need and Potential for the Utilization of Political Economy of Communication in Russian Media Theory]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2574

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.1

 

Conceptualization of Media Communication

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Kolomiets V.P. (2019) Konceptualizacija mediakommunikacii [Conceptualization of Media-Communication]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2575

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.2

 

Comparative Analysis of Informational Agenda of Mass Media and Modern Social Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Kaminchenko D.I. (2019) Sravnitel'nyj analiz informacionnoj povestki dnja sredstv massovoj informacii i sovremennyh social'nyh media [Comparative Analysis of Informational Agenda of Mass Media and Modern Social Media]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2576

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.3

 

 

Media Regulation in Russia: Changes in Media Policy under Transformation of Social Practices

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Gureeva A.N., Samorodova .E.V. (2019) Mediaregulirovanie v Rossii: izmenenija mediapolitiki v uslovijah transformacii obshhestvennyh praktik [Media Regulation in Russia: Changes in Media Policy under Transformation of Social Practices]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2596

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.10

 

Business Media Typology in Russia and Its Development Issues

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Vinogradova U.E. (2019) Metodicheskie problemy razvitiya klassifikatsii delovykh media [Business Media Typology in Russia and Its Development Issues]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2572

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.11

 

© Uliana E. Vinogradova

Youth Media Consumption: Specific Features of Research Methodology

Specifics of Communication with the Youth Audience in Virtual Environment

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Osmanova A.I. (2018) Spetsifika kommunikatsii s molodezhnoy auditoriey v virtual'noy srede [Specifics of Communication with the Youth Audience in Virtual Environment]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2510

DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.10

 

Status of the Union of Journalists of Russia in Respect of Transforming the Structure of Modern Media Management

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Serebryany R.A. (2018) Status Soyuza zhurnalistov Rossii v aspekte stanovleniya struktury sovremennogo mediamenedzhmenta [Status of the Union of Journalists of Russia in Respect of Transforming the Structure of Modern Media Management]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2480

Pages

Subscribe to RSS - Theory of Media and Mass Communication