Languages

You are here

Media Stylistics

Destructive Phatic Speech Behavior in Social Media: Towards Problem Statement

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Prokophieva N.A. (2019) K voprosu o destruktivnosti faticheskogo rechevogo povedenija [Destructive Phatic Speech Behavior in Social Media: Towards Problem Statement]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2591

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.6

 

On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhigunov A.Yu. (2019) Na l'du i vo l'dakh: konstruirovanie mediaobraza Arktiki v SMI sovetskogo perioda [On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2567

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.6

Communicative Model “Color-Sense” in Headlines of the Yellow Press: the Polycode Language Game

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Malyshev A.A., Tyutina A.I. (2019) Kommunikativnaya model' «tsvet – smysl» v zagolovkakh zheltoy pressy: polikodovaya yazykovaya igra [Communicative Model "Color-Sense" in Headlines of the Yellow Press: the Polycode Language Game]. Mediaskop2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2551

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.10

 

Typology of Polycode Unities in the Aspect of Media Logic

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Nosovets S.G. (2018) Redaktsionnyy kommentariy kak element novostnogo teksta SMI v sotsial'nykh setyakh: pragmastilisticheskiye osobennosti (na materiale pablikov SMI v «VKontakte») [Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")].

Principles of Nomination and Ways of Forming Advertising Names of Objects of the City of Abakan

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Grischeva E.S.,  Khrestolyubova G.A. (2018) Printsipy nominatsii i sposoby obrazovaniya reklamnykh imen ob"yektov goroda Abakana [Principles of Nomination and Ways of Forming Advertising Names of Objects of the City of Abakan]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2423

DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.12

Roll Captions on TV Screen and Culture of Media Speech

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Surikova T.I. (2017) Begushchaya stroka na teleekrane i kul'tura mediarechi [Roll Captions on TV Screen and Culture of Media Speech]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2323

 

Stylistic Features of Women's Speech in Automobile Discourse

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Rogaleva O.S. (2017) Lingvostilisticheskie osobennosti zhenskoy rechi v avtomobil'nom diskurse [Stylistic Features of Women's Speech in Automobile Discourse]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2325

Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Chesnokova N.I. (2017) Mediaformanty sovremennoy obrazovatel'noy politiki v Rossii [Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia [Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2314

Reader Comment as a Phenomenon of Media Text Interpretation (based on Internet comments and experiment data)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Pages

Subscribe to RSS - Media Stylistics