Languages

You are here

Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Novitskaya I.Ya. (2019) Sbor skandinavami informatsii i novostey v Drevnosti i v Srednie veka [Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2568

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.7

 

 

©Irina Ya. Novitskaya

PhD in Philology, Junior Researcher at the Laboratory for Studies of Foreign Journalism, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), novija@yandex.ru

 

Abstract

The relevance of this article is due to the miniscule number of studies on proto-journalism in Scandinavia and Sweden and the complete absence of them in our country. Therefore, the purpose of this article is to study the collection and dissemination of information in ancient times and in the Middle Ages, up to the early modern period. The objectives of the study are as follows: to consistently consider and analyze the development of proto-journalism at different historical stages: in ancient times, in Scandinavia of Viking times and in the Middle Ages. The article considers how the information space of Ancient Scandinavia was being created and what role the Roman Empire played in its creation. In this paper, the contribution of Scandinavian skalds as collectors and distributors of relevant information is investigated. The paper follows backward how some of the oral information was gradually replaced by written information and how both types of information coexisted in the historical arena. Ancient Scandinavia, located on the outskirts of the Roman Empire, not only borrowed a lot from Rome, but also undertook with the help of the Vikings to fill the information vacuum that formed after the fall of the Empire. The Scandinavian skalds, who lived in the times of Antiquity and the Middle Ages, were already the distributors not only of oral but also of written information noted down with the Latin alphabet, which became an important means of communication. Moreover, in the Middle Ages, oral and written information was distributed not only by individuals, but also by entire information and educational, cultural and religious centers, such as universities, churches and monasteries.

Keywords: ancient news, Vikings, skalds, medieval information, handwritten news publications

 

References

Chernikova K.D. Skandinavskie skal'dy – nositeli informatsii drevnosti, poety, voiny.Bakalavrskaya VKR [The Scandinavian Skalds – the Media of Antiquity, Poets, Warriors: Bachelor thesis]. Moscow, 2017.

Cleve A. (1960) Istider och människor i Norden [Ice Age and People in the North.]. Uppsala: Lundequist.

Fredsjö A. (1943) En fiskescen på en bohuslänsk hällristning [The Scene of Fishing in the Rock art Bohuslen.]. Göteborgs- och Bohusläns Fornminnetidskrift.

Gustafsson K.E. (1998) Från Weckolistan till Metro. Om tidningar och tidnings utgivare under 250 år i Göteborg [From the Weekly Leaflet to the Metro Newspaper. About the Newspapers and Publishers of Gothenburg Newspapers for 250 years]. Göteborg.

Hjärne E. (1952) Svethiudh. En kommentar till Snorres skildring av Sverige. Namn ock bygd . [Svethiudh. Comment to Snorri′s Description of Sweden]. Stockholm.

Holmberg C.-G. (2000) De första försöken Nästan bara posttidningen (tiden före 1732) [First Attempt. Almost Just the Post Newspaper (the time before 1732)]. Den Svenska Pressens Historia. [History of the Swedish Press]. Stockholm: Ekerlids Förlag, pp. 30–43.

Holmberg C.-G. (2000) Nyhetsförmedling före tidningen / Nästan bara posttidningen (tiden före 1732) [Distribution of News before the Publication of the Newspapers. Almost Just the Post Newspaper (the time before 1732)]. Den Svenska Pressens Historia [History of the Swedish Press]. Stockholm: Ekerlids Förlag, pp. 22–29.

Holmberg C.-G. (2000) Posttidningen – statens tidning / Nästan bara posttidningen (tiden före 1732) [Post Newspaper Is the State Newspaper. Almost Just the Post Newspaper (the time before 1732)]. Den Svenska Pressens Historia. Stockholm: Ekerlids Förlag, pp. 43–70.

Iordan. (1960) O proiskhozhdenii i deyaniyakh getov [On the Origin and Deeds of the Getes]. Moscow:Publ.ishing House of Oriental Literature.

Kan A.S. (1971) Istoriya skandinavskikh stran [History of the Scandinavian Countries]. Moscow: Vysshaya shkola Publ.

Kim A.L. Razvitie formy oblegchennogo chteniya (Lättläst) v mediynoy kul'ture Shvetsii. Magisterskaya dissertatsiya [The Development of a Form of facilitated Reading (Lättläst) in the Media Culture of Sweden: Master's diss.]. Moscow, 2018.

Kozlova M.M. (1999) Istoriya zhurnalistiki zarubezhnykh stran: uchebnoe posobie [History of Journalism in Foreign Countries: study guide].Ulyanovsk: Ulyanovsk St. Technical Univ. Publ.

Kumelavshili N.U. (2011) Istoriya mediakul'tury: samoopredelenie ot drevnosti do Novogo vremeni [History of Media Culture: Self-Determination from Antiquity to Modern Times]. Kul'tura i tsivilizatsiya 1: 8−26.

Lagerqvist L.O. (2001) Svensk historia [Swedish History]. Stockholm: Svenska institutet.

Lundkvist S. (1960) Gustav Vasa och Europa [Gustav Vasa and Europe]. Stockholm: Svenska bokförlaget.

Melin J., Johansson A. W., Hedenborg S. (1997) Sveriges historia: koncentrerad uppslagsbok [Swedish History: Concentrated Reference Edition]. Stockholm: Rabén Prisma.

Mikhaylov S.A. (2003) Zhurnalistika stran Severnoy Evropy. Seriya: Biblioteka professional'nogo zhurnalista [Journalism of the Nordic Countries. Line: Library of a Professional Journalist].St. Petersburg: Mikhaylov V.A. Publ.

Nazarov A.A. (2003) Pervyy vek shvedskoy pressy: informatsionnaya monopoliya pochtovoy gazety [The First Century of Swedish Press and the Information Monopoly]. Medi@lmanah 2: 53−64.

Novitskaya I.Ya. (2013 a) Drevnee pravovoe zakonodatel'stvo Shvetsii (osobennosti yazyka i stilya) [Ancient Legislation of Sweden (Peculiarities of Language and Style)]. In: Zarubezhnaya zhurnalistika. Ezhegodnik-2012 [Foreign Journalism. Annual book-2012]. Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 109–150.

Novitskaya I.Ya. (2011) Lubok XVII–XIX vekov kak chast' massovoy kul'tury shvedskogo naroda [The Folk Print XVII–XIX as a Part of the Mass Culture of the Swedish People] In: Sbornik «Severnaya Evropa» [Collected Book 'Northern Europe']. Moscow: Nauka Publ., vol. 7, pp. 328–358.

Novitskaya I.Ya. (2008) Narodnaya slovesnost' Shvetsii [Swedish Folk Philology]. In: Narodnaya slovesnost' Shvetsii: uchebnoe posobie [People`s Philology in Sweden: study guide]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 3–70.

Novitskaya I.Ya. (2012) Osobennosti instituta tsenzury v Shvetsii do prinyatiya Zakona o svobode pechati 1766 goda [Peculiarities of the Censorship Institution in Sweden before the Swedish Freedom of the Press Act by 1766]. In: Zarubezhnaya zhurnalistika. Ezhegodnik-2011. [Foreign Journalism. Annual book-2011]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 191–243.

Novitskaya I.Ya. (2015) Osobennosti kachestvennoy pressy proshlogo i ee spetsificheskie obraztsy [Features of High-Quality Press of the Past and Its Specific Samples]. In: Kachestvennaya pressa v mediynykh strukturakh [High-Quality Press in Media Structures]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ.

Novitskaya I.Ya. (2013 b) Pervyy gosudarstvennyy akt ob otmene tsenzury v Shvetsii, uzakonennyy 2 dekabrya 1766 goda Ego Korolevskogo Velichestva Milostivym Postanovleniem Otnositel'no Svobody vykhoda v svet Rukopisnykh i Pechatnykh Izdaniy: istoricheskie predposylki i personalii [The First State Act on the Abolition of Censorship in Sweden, Legalized on December 2, 1766 by His Majesty the Gracious Decree On the Freedom of Publication of Manuscripts and Printed Publications: Historical Background and Personalities]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ.

Novitskaya I.Ya. (2013 c) Razvitie sistemy vyborov i stanovlenie parlamentarizma v Shvetsii: kratkiy istoricheskiy ocherk [Development of the Election System and Establishment of Parlamentarism in Sweden: Brief Historical Essay]. In: Zarubezhnaya zhurnalistika. Ezhegodnik-2012 [Foreign Journalism. Annual book-2012]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 151–187.

Novitskaya I.Ya. (2009) Svyaz' narodnogo lubka s sistemoy massovykh kommunikatsiy Shvetsii [The Relationship of Popular Print with the System of Mass Communications in Sweden]. In: Zarubezhnaya zhurnalistika. Ezhegodnik-2008 [Foreign Journalism. Annual book-2008]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 175–189.

Novitskaya I.Ya. Vozniknovenie i razvitie shvedskikh ezhenedel'nikov (XVII–XVIII vv.). [The Emergence and Development of the Swedish Weekly Magazines (XVII–XVIII Centuries.)]. In: Zarubezhnye ezhenedel'niki: istoriya i sovremennost' [Foreign Weekly Magazines: History and Contemporary State]. Moscow: Faculty of Journalism Moscow St. Univ. Publ., pp. 30–72.

Oscarsson I. (1998) Svensk landsortspress 1732–1809. [Swedish Regional Press of 1732−1810]. Göteborg.

Pruttskov G.V. (2012) Введение в мировую журналистику. От античности до конца XVIII века [Introduction to the Global Journalism. From Antiquity to the Late XVIII Century]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Shaskol'skiy I.P. (1974) Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie v XVI v. (o vneshney torgovle – G.A. Novitskiy) [Social and Economic Development in XVI Century (on the external commerce – G. Novitsky)]. In: Istoriya Shvetsii [History of Sweden]. Moscow: Nauka Publ., p. 176.

Stenberger M. (1964) Den forntida Sverige [Ancient Sweden]. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Vestgöta-Lagen. (1827) Samling af Sweriges Gamla Lagar [Collection of Ancient Swedish Laws], vol. I. Utg. av C.J. Schlyter, H. S. Collin. Stockholm.

Voronkova G.V., Ivanovskiy Ign., Steblin-Kamenskiy M.I. (eds.) (1978) Skandinavskaya ballada [The Scandinavian Ballad].Leningrad: Nauka Publ.

Weibull J. (1993) Sveriges historia [History of Sweden]. Stockholm: Förlags AB Wiken, Svenska institutet.