Languages

You are here

In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhirkov G.V. (2019) Poisk tipa massovoy gazety dlya batrakov v 1920-e gg. [In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2522

DOI: 10.30547/mediascope.1.2019.2

 

© Gennady V. Zhirkov

Doctor of Philology, Professor at the Chair of History of Journalism of the Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia), history@if.pu.ru

 

Abstract

The article is devoted to the organization of the Soviet press for work-hands (day laborers, farm and forest workers, herdsmen and others) in 1920-s: from publishing house to publishing of newspapers and magazines, the evolution of the Soviet typical newspaper for work-hands as well as role of the trade union in it. This article contains new archival materials.

Keywords: Soviet journalism, typical newspaper for work-hands, trade-union press.

 

Notes

Batrak, 1923−1925.

Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian Federation]. F. 6836. R. 1. File 15; R. 6. File 1.

Izakov B.R. (1977) V nash romanticheskiy vek [In This Romantic Age]. Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ.

Krest'yanskaya gazeta, 1925.

KPSS o sredstvakh massovoy informatsii i propagandy [CPSU about the Mass Media and Propaganda]. Moscow: Politizdat Publ., 1987.

Osipov M. (1924) Oktyabr' i profpechat' [October and Trade-union Press]. St. Petersburg; Moscow: Kniga Publ.

Pechat' i revolyutsiya, 1921.

Spravochnaya knizhka zhurnalista na 1923 g. [Reference Book of a Journalist for 1923]. Moscow: Moscow Institute of Journalism Publ., 1923.

Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva narodnogo khozyaystva (TsGANKh) [Central State Archive of National Economy]. F. 396. R. 3. File 42.

 

References

Kuznetsov I.V., Fingerit E.M. (1972) Gazetnyy mir Sovetskogo Soyuza: v 2 t. T. 1. Tsentral'nye gazety [Newspaper World of the Soviet Union: in 2 Vol., Vol. 1. Mainstream Newspapers]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ.

Zhirkov G.V. (2000) Nep i krizis sovetskoy pechati nachala 20-kh godov [NEP and the Crisis of the Soviet Press in the Early 1920-s]. St.Petersburg: Saint Petersburg St. Univ. Publ.