Languages

You are here

Historical Fact and Specificity of Editor's Work with It

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Dyachenko D.V. (2016) Ponyatie istoricheskogo fakta i spetsifika redaktorskoy raboty s nim [Historical Fact and Specificity of Editor's Work with It]. Mediaskop 3. Available at: http://mediascope.ru/node/2148

 

© Darya V. Dyachenko

PhD Student at the Chair of the Editorial and Publishing Business and Information Science, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, (Moscow, Russia), dyachenkodasha@gmail.com

 

Abstract

The article is dedicated to specific features of historical facts in the media text. The main task is to consider the concept of fact and its evolution basing on the appropriate theoretical studies in order to define the concept of historical fact, which is poorly studied at the moment. Analogy as the method of historical fact's interpretation and pathos as the way to express it are also covered in the paper. In conclusion the author suggests the list of requirements to the editor's work with media texts containing historical facts.

Key words: historical fact, news report, requirements, analogy, editing.

 

Notes

Evgen'eva A.P. (ed.) (1985−1988) Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. 3-e izd. Stereotip [Russian Language Dictionary in 4 Volumes, Third Edition, Stereotype]. Moscow: Russkiy yazyk Publ. 1985. Vol. 1.  

Kartsev D. (2012) Strasti po analogii [Analogy Passion]. Moskovskie novosti, 21 March. Available at: http://www.mn.ru/society/history/79398 (aссessed: 15.11.2015).

Novaya filosofskaya entsiklopediya: v 4 t. [New Encyclopedia of Philosophy in 4 Volumes] (2001) Moscow: Mysl' Publ. Vol. IV, pp. 157−158.

Tertychnyy A.A. (2004) Chto takoe analogiya [What is Analogy] Zhurnalist, May. Available at:  http://old.journalist-virt.ru/mag.php?s=200405751 (aссessed: 15.11.2015).

Zhukov I.I. (1989) Фадеев [Fadeev]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., p. 254.

 

References

     Belkovskiy S.V. (2013) Ispol'zovanie istoricheskikh materialov v sovremennoy gazetnoy publitsistike [Use of Historical Materials in Modern Newspaper Journalism]. Mediaskop 2. (In Russ.). Available at: http://www.mediascope.ru/node/1368 (aссessed: 08.11.2015).

     Kareev N.I. (2010) Izbrannye trudy [Selected Works]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya Publ.

     Koval'chenko I.D. (2003) Metody istoricheskogo issledovaniya. Otdelenie istorika-filologicheskikh nauk. 2-e izd., dop. [Methods of Historical Research. The Department of History  Philology]. Moscow: Nauka Publ.

     Lashchuk O.R. (2011) Redaktorskaya obrabotka fakta kak korrektnoe otrazhenie deystvitel'nosti v mediatekste [Editorial Fact Processing as a Correct Reflection of Reality in the Media Context]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10, Zhurnalistika 2: 8−18.

     Merzon L.S. (1972) Problemy nauchnogo fakta[The Issues of Scientific Fact]. Leningrad: St. Pedagogical Institute. AI Herzen Publ.

     Mil'chin A.E. (2005) Metodika redaktirovaniya teksta. 3-e izd., pererab. i dop. [Methodology of Text Editing. 3d Edition, Revised and Updated]. Moscow: Logos Publ.

     Nakoryakova K.M. (2011) Literaturnoe redaktirovanie. Obshchaya metodika raboty nad tekstom [Literary Editing. Common Methodology of Working with Texts ]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. 

     Narochnitskaya. N. (2012) Vazhno ne mnenie ob istoricheskom fakte, vazhen sam fakt [It is not the Opinion about the Historical Fact that Matters, but the Fact Itself].  Zhurnalist 6: 59.

     Maksimov V.I. (ed.) (2007) Stilistika i literaturnoe redaktirovanie: uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop. [Stylistics and Literary Editing: textbook. 3d Edition, Revised and Updated]. Moscow: Gardariki Publ.

     Prokhorov E.P. (2009) Vvedenie v teoriyu zhurnalistiki [Introduction to the Theory of Journalism]. Moscow: Aspekt Press Publ.

     Trikilo E.A. (2010) O filosofskikh aspektakh razrabotki kategoriy sotsial'nogo fakta [On the Philosophical Aspects of the Social Fact Categories' Development]. Obshchestvo i pravo 4(31): 302−304.

     Tvardovskiy A.T. (1985) Pis'ma o literature [Letters about Literature]. Moscow: Sovetskiy pisatel' Publ.