Languages

You are here

Anna V. Tolokonnikova

User-Generated Content in News Broadcasts of Russian TV Channels

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: TolokonnikovaA.V., Maksimova A.V. (2019) Pol'zovatel'skiy kontent v vypuskakh novostey na rossiyskikh telekanalakh [User-Generated Content in News Broadcasts of Russian TV Channels]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2569

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.8

 

Youth Media Consumption: Specific Features of Research Methodology

Monitoring the Consumption of Information Content by the Students of the Faculty of Journalism of the Lomonosov MSU

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Dunas D.V., Tolokonnikova A.V., Cherevko T.S. (2018) Nablyudenie za potrebleniem informatsionnogo kontenta studentami fakul'teta zhurnalistiki MGU [Monitoring the Consumption of Information Content by the Students of the Faculty of Journalism of the Lomonosov MSU]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2483

DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.1

 

Subscribe to RSS - Anna V. Tolokonnikova