Languages

You are here

Darya L. Sheremetyeva

Preliminary Military Censorship of the Press in the East of Russia after the Establishment of the Dictatorship of A.V. Kolchak (November 19–30, 1918)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Sheremetyeva D.L. (2017) Predvaritel'naya voennaya tsenzura pechati na vostoke Rossii posle ustanovleniya diktatury A.V. Kolchaka (19−30 noyabrya 1918 g.) [Preliminary Military Censorship of the Press in the East of Russia after the Establishment of the Dictatorship of A.V. Kolchak (November 19–30, 1918)]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2395

Subscribe to RSS - Darya L. Sheremetyeva