Languages

You are here

Ilya N. Sadovskiy

Key Performance Indicators (KPI) in Public Relations: an Institutional Approach

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: DruzhininA.M., SadovskyI.N. (2017) Klyuchevye pokazateli effektivnosti (KPI) v svyazyakh s obshchestvennost'yu: institutsional'nyy podkhod [Key Performance Indicators (KPI) in Public Relations: an Institutional Approach]. Mediaskop 4. (in Russian).

Subscribe to RSS - Ilya N. Sadovskiy