Languages

You are here

Sociology of Media and Mass Communications

Military Outpost or the Region of International Cooperation: Kaliningrad Region Media Images in Russian Mass Media over 2014−2018

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Media of the Crimean Peninsula: Geographical Specificity and Typological Features

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zharovskij E.R. SMI Krymskogo poluostrova: territorial'naja specifika i tipologicheskie osobennosti [Media of the Crimean Peninsula: Geographical Specificity and Typological Features]. Mediaskop 3. Available at: http://www.mediascope.ru/2639
DOI: 10.30547/mediascope.3.2020.2

Institutional Roles of Russian Journalist at the Beginning of the XXIst Century

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: AnikinaM.E. (2019) Institutsional'nye roli rossiyskogo zhurnalista v nachale XXI veka [Institutional Roles of Russian Journalist at the Beginning of the XXIst Century]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2592
DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.7

 

Social Media during Ukrainian Parliamentary Elections 2019

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Zuykina K.L., Sokolova D.V. (2019) Social'nye media v period parlamentskih vyborov 2019 g. na Ukraine [Social Media during Ukrainian Parliamentary Elections 2019]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2594
DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.9

 

Media Representation of Interests of Russian Hospice Movement Subjects

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

 

For citation: Sivyakova E.V., Shamne A.Ya. (2019) Mediynaya reprezentatsiya interesov sub"ektov khospisnogo dvizheniya Rossii [Media Representation of Interests of Russian Hospice Movement Subjects]. Mediaskop2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2546

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.5

Sports content in Russian media from the perspective of mediatization of sports: study results

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Babyuk M.I. (2019) Sportivnyy kontent v rossiyskikh SMI v kontekste mediatizatsii sporta: rezul'taty issledovaniya [Sports content in Russian media from the perspective of mediatization of sports: study results]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2545

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.4

 

Monitoring the Consumption of Information Content by the Students of the Faculty of Journalism of the Lomonosov MSU

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Dunas D.V., Tolokonnikova A.V., Cherevko T.S. (2018) Nablyudenie za potrebleniem informatsionnogo kontenta studentami fakul'teta zhurnalistiki MGU [Monitoring the Consumption of Information Content by the Students of the Faculty of Journalism of the Lomonosov MSU]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2483

DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.1

 

Dynamics of motivational frame of Russians` TV consumption

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Poluekhtova I.A. (2018) Dinamika motivatsionnoy struktury telepotrebleniya rossiyan [Dynamics of Motivational Frame of Russians` TV Consumption]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2508

DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.8

 

© Irina A. Poluekhtova

The Internet in Everyday Media Consumption of Russian Digital Generation

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Vyugina D.M. (2018) Internet v ezhednevnom mediapotreblenii tsifrovogo pokoleniya Rossii [The Internet in Everyday Media Consumption of Russian Digital Generation]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2475

Pursuit of Self-Determination in the Structure of Professional Identity of a Journalist

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Deryabina A.S. (2017) Stremlenie k samodeterminatsii v strukture professional'noy identichnosti zhurnalista [Pursuit of Self-Determination in the Structure of Professional Identity of a Journalist].

Pages

Subscribe to RSS - Sociology of Media and Mass Communications