Languages

You are here

History of Mass Communication

Coverage of the Stay of Foreign Diplomatic Missions in Vologda in 1918 in the Newspaper Vologodskiy Listok

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Shevtsov N.V. (2019) Osveshchenie prebyvaniya inostrannykh diplomaticheskikh missiy v Vologde v 1918 godu gazetoy «Vologodskiy listok» [Coverage of the Stay of Foreign Diplomatic Missions in Vologda in 1918 in the Newspaper Vologodskiy Listok]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2573

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.12

 

Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Novitskaya I.Ya. (2019) Sbor skandinavami informatsii i novostey v Drevnosti i v Srednie veka [Collection of Information and News by Scandinavians in Ancient Times and in the Middle Ages]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2568

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.7

 

 

The Experiment in Publishing of the Soviet Popular Penny Press Newspapers in 1930s.

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhirkov G.V. (2019) Eksperiment po sozdaniyu v 1930-e gg. sovetskoy massovoy gazety-kopeyki [The Experiment in Publishing of the Soviet Popular Penny Press Newspapers in 1930s.]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2562

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.1

 

M. Muravyov-Vilensky in Assessment of the Russian Conservative and Liberal Press of the Latter Half of 20th Century

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Kruglikova O.S. (2019) Murav'ev-Vilenskiy v otsenke russkoy konservativnoy i liberal'noy pressy vtoroy poloviny XIX v. [M. Muravyov-Vilensky in Assessment of the Russian Conservative and Liberal Press of the Latter Half of 20th Century]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2531

Development of News Programmes on French Television (1950`s−1980`s)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Anisimova E.D. (2019) Stanovlenie informatsionnykh programm na frantsuzskom televidenii (1950−1980-e gg.) [Development of News Programmes on French Television (1950`s−1980`s)]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2524

DOI: 10.30547/mediascope.1.2019.4

In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhirkov G.V. (2019) Poisk tipa massovoy gazety dlya batrakov v 1920-e gg. [In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2522

“Parizhskaya Moda” Magazine in the Context of Social Ideas at the End of the 19th Century

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

 

The Education Reform of the 1860s in the Pages of "The Journal of the Ministry of National Education"

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Akhmadulin E.V. (2018) Oktyabr'skaya revolyutsiya 1917 goda v otrazhenii sovremennoy ey pressy (k 100-letiyu Oktyabr'skoy revolyutsii 1917 g.) [The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)]. Mediaskop1. (in Russian).

Business Press in Russia: Newspaper Proizvoditel and Promyshlennik(1859−1861): Departments, Subjects

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Surnina I.A.  (2018) Delovaya pressa Rossii: gazeta «Proizvoditel' i promyshlennik» (1859−1861) [Business Press in Russia: Newspaper Proizvoditel and Promyshlennik(1859−1861): Departments, Subjects]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2417

DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.7

 

Pages

Subscribe to RSS - History of Mass Communication