Languages

You are here

History of Mass Communication

M. Muravyov-Vilensky in Assessment of the Russian Conservative and Liberal Press of the Latter Half of 20th Century

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Kruglikova O.S. (2019) Murav'ev-Vilenskiy v otsenke russkoy konservativnoy i liberal'noy pressy vtoroy poloviny XIX v. [M. Muravyov-Vilensky in Assessment of the Russian Conservative and Liberal Press of the Latter Half of 20th Century]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2531

Development of News Programmes on French Television (1950`s−1980`s)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Anisimova E.D. (2019) Stanovlenie informatsionnykh programm na frantsuzskom televidenii (1950−1980-e gg.) [Development of News Programmes on French Television (1950`s−1980`s)]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2524

DOI: 10.30547/mediascope.1.2019.4

In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhirkov G.V. (2019) Poisk tipa massovoy gazety dlya batrakov v 1920-e gg. [In Search of the Soviet Typical Newspaper for Work-hands in 1920s]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2522

“Parizhskaya Moda” Magazine in the Context of Social Ideas at the End of the 19th Century

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

 

The Education Reform of the 1860s in the Pages of "The Journal of the Ministry of National Education"

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Akhmadulin E.V. (2018) Oktyabr'skaya revolyutsiya 1917 goda v otrazhenii sovremennoy ey pressy (k 100-letiyu Oktyabr'skoy revolyutsii 1917 g.) [The October Revolution of 1917 in the Coverage of the Contemporary Press (to the 100th anniversary of the October Revolution of 1917)]. Mediaskop1. (in Russian).

Business Press in Russia: Newspaper Proizvoditel and Promyshlennik(1859−1861): Departments, Subjects

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Surnina I.A.  (2018) Delovaya pressa Rossii: gazeta «Proizvoditel' i promyshlennik» (1859−1861) [Business Press in Russia: Newspaper Proizvoditel and Promyshlennik(1859−1861): Departments, Subjects]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2417

DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.7

 

Towards Economic Aspects of Mass Radio Broadcasting Development in the USSR

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Babyuk M.I. (2017) K voprosu ob ekonomicheskikh aspektakh razvertyvaniya massovogo radioveshchaniya v SSSR [Towards Economic Aspects of Mass Radio Broadcasting Development in the USSR]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2408 

Preliminary Military Censorship of the Press in the East of Russia after the Establishment of the Dictatorship of A.V. Kolchak (November 19–30, 1918)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Sheremetyeva D.L. (2017) Predvaritel'naya voennaya tsenzura pechati na vostoke Rossii posle ustanovleniya diktatury A.V. Kolchaka (19−30 noyabrya 1918 g.) [Preliminary Military Censorship of the Press in the East of Russia after the Establishment of the Dictatorship of A.V. Kolchak (November 19–30, 1918)]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2395

US – Russian Relations' Coverage by the Morskoi SbornikMagazine in the 1860s

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Lapshina G.S.

Pages

Subscribe to RSS - History of Mass Communication