Languages

You are here

Elina V. Samorodova

Media literacy as a term for overcoming of digital inequality in the Russian Federation

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Vartanova E.L., Vikhrova O.Yu., Samorodova E.V. Media literacy as a term for overcoming of digital inequality in the Russian Federation // Mediascope. 2021. Issue 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2679

 DOI: 10.30547/mediascope.1.2021.1

 

@ Elena L. Vartanova

Peculiarities of the  Modern Regulation of Fake News: Russian and Foreign Experience

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Samorodova E.V. Osobennosti sovremennogo regulirovanija fejkovyh novostej: rossijskij i zarubezhnyj opy [Peculiarities of the Modern Regulation of Fake News: Russian and Foreign Experience]. Mediaskop 3. Available at: http://www.mediascope.ru/2641
DOI: 10.30547/mediascope.3.2020.4

 

Media Regulation in Russia: Changes in Media Policy under Transformation of Social Practices

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Gureeva A.N., Samorodova .E.V. (2019) Mediaregulirovanie v Rossii: izmenenija mediapolitiki v uslovijah transformacii obshhestvennyh praktik [Media Regulation in Russia: Changes in Media Policy under Transformation of Social Practices]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2596

DOI: 10.30547/mediascope.4.2019.10

 

Subscribe to RSS - Elina V. Samorodova