Languages

You are here

Gogol’s obituaries in the Czech press

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Sartakov E. Gogol’s obituaries in the Czech press // Mediascope. 2023.1. Available at: http://www.mediascope.ru/2782

 

© Egor V. Sartakov

PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of History of Russian Journalism and Literature, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, (Moscow, Russia), esartak@mail.ru

 

Abstract

The article examines the Gogol’s obituaries published in 1852 in the Czech press. It is identified that the responses to the death of the Russian writer in the Czech press, which were published in large numbers and contained significant details about his life and death, became so important that they served as a reminiscent background for Gogol’s obituaries in Serbia. The source for the Czech obituaries were the letters of Gogol’s Moscow friend N.  Berg to the Prague Slavist Václav Hanka, published in the Pražské noviny («Prague newspaper»), as well as Bulgarin’s articles in ‘Severnaya pchela’ (“Northern Bee”).

 

Key words: Gogol, Czech press, Václav Hanka, Nikolai Berg, Bulgarin

 

Notes

Anon (1852) Nikolaj Vasiljevič Gogol. Pražské noviny. No 98. (In Czech)

Anon (1852) Никола Василевићъ Гоголь. Новине србске. No 63. (In Serbian)

Anon (1852). Vytečny spisovatel rusky. Pražské noviny. No 73. (In Czech)

Anon (1852). Žukovskу a Gogol. Vesna. No 29. (In Czech)

Berg N. (1852) Dopis Hanke z 19. dubna 1852. Pražské noviny. No 123. (In Czech)

Berg N. (1852) Nad hrobem Gogolovym. Príloha k Lumíru. No 8. (In Czech)

Berg N. (1852) Nad grobom Gogolya [Over the Gogol’s grave]. Moskvityanin. No 8. (In Russian)

Č. Str. (1852) Posledni doby N. Gogola a pozüstalé spisy jeho. Príloha k Lumíru. No 11, 165, 166. (In Czech)

F. B.  <Faddey Bulgarin> (1852) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 93. (In Russian)

F. B. <Faddey Bulgarin> (1847) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 8. (In Russian)

F.B. <Faddey Bulgarin> (1846) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 27. (In Russian)

F.B. <Faddey Bulgarin> (1848) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 190. (In Russian)

F.B. <Faddey Bulgarin> (1848) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 268. (In Russian)

F.B. <Faddey Bulgarin> (1852) Zhurnal'naya vsyakaya vsyachina [Magazine whatnot]. Severnaya pchela. No 87. (In Russian)

Frantsev V.A. (1905) Pis'ma k Vyacheslavu Ganke iz slavyanskikh zemel' [Letters to Václav Hanka from the Slavic lands]. Materialy dlya istorii slavyanskoy filologii [Materials for the history of Slavic philology]. Warsaw: Tipografiya Varshavskogo uchebnogo okruga. (In Russian)

Kulish P.A. (2003) Zapiski o zhizni Nikolaya Vasil'evicha Gogolya, sostavlennye iz vospominaniy ego druzey i znakomykh i iz ego sobstvennykh pisem [Notes on the life of Nikolai Gogol, compiled of the memoirs of his friends and acquaintances, as well as of his own letters]. Moscow: IMLI RAN Publ. (In Russian)

Otzyv provintsiala na stat'yu o Gogole [Feedback from a provincial on an article about Gogol] (1852) Moskovskie vedomosti. No 76. (In Russian)

T…v <I.S. Turgenev> (1852) Pis'mo iz Peterburga [A letter from Petersburg]. Moskovskie vedomosti. No 32. (In Russian)

 

References

Assman Ya. (2004) Kul'turnaya pamyat'. Pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti [Cultural memory. Writing, Memory of the Past, and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ. (In Russian)

Balazhova A. (1990) Vospriyatie i otsenka tvorchestva N.V. Gogolya v Chekhii: diss. … kand. filol. nauk. [Perception and evaluation of N. Gogol’s work in the Czech Republic. Dr. philol. sci. diss.] Leningrad. (In Russian)

Vinogradov I.A. (2013) Gogol' v vospominaniyakh, dnevnikakh i perepiske sovremennikov [Gogol in memoirs, diaries and correspondence of his contemporaries. Complete systematic collection of documentary evidence]. Polnyy sistematicheskiy svod dokumental'nykh svidetel'stv. Nauchno-kriticheskoe izdanie. V 3 t. Moscow: IMLI RAN Publ. Vol. 3. (In Russian)

Frantsev V.A. (1902) N.V. Gogol' v cheshskoy literature. Iz istorii slavyanskogo literaturnogo obshcheniya v XIX stoletii [N. Gogol in Czech Literature. From the history of Slavic literary communication in the 19th century]. Saint-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk Publ. (In Russian)

Ivaniћ M. (1902) Pomen Gogoљu o pedesetogodishњitsi smrti њegove [Memorial to Gogol on the fiftieth anniversary of his death]. Belgrade: Shtampano u drzhavnoj shtampariji Kraљevine Srbije. (In Serbian)

Krivonosov A.D. (2002) PR-tekst v sisteme publichnyh kommunikacij [PR text in the system of public communications]. St-Peterburg: Peterburgskoe vostokovedenie Publ. (In Russian)

Kuzovkina T.V. (2004) Nekrolog Bulgarina Zhukovskomu [Obituary of Bulgarin to Zhukovsky] 3 Pushkinskie chteniya v Tartu 3 [Pushkin Readings in Tartu 3]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus Publ. Pp. 276–293. (In Russian)

Kuzovkina T.V. (1995) «Rumyanyy kritik moy…» (K istorii vzaimootnosheniy Gogolya i Bulgarina) [“My ruddy critic...” (On the history of the relationship between Gogol and Bulgarin)] Russkaya filologiya 6. Sbornik nauchnykh rabot molodykh filologov [Russian philology. 6. Collection of scientific works of young philologists]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, publ. Pp. 35–46. (In Russian)

Kuzovkina T.V. (2007) Fenomen Bulgarina. Problema literaturnoy taktiki [The Bulgarin Phenomenon. Problems of literary tactics]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (In Russian)

Lapteva L.P. (2012) N.V. Gogol' i otrazhenie ego tvorchestva v cheshskoy literature XIX veka (po dannym V. A. Frantseva) [N. Gogol and the reflection of his work in Czech literature of the 19th century (according to V. Frantsev)] N.V. Gogol' i slavyanskie literatury. Moscow: Indrik Publ. Pp. 272–282. (In Russian)

Lapteva L.P. (2012) Znachenie Vatslava Ganki v razvitii slavyanovedeniya v Rossii i russko-cheshskikh nauchnykh kontaktov v XIX veke [The Significance of Václav Hanka in the Development of Slavic Studies in Russia and Russian-Czech Scientific Contacts in the 19th Century]. Slavyanovedenie. 2: 68–85. (In Russian)

Lemke M.K. (1909) Nikolaevskie zhandarmy i literatura 1826–1855 gg.: po podlinnym delam Tret'ego otdeleniya Sobstvennoy ego imperatorskogo velichestva kantselyarii [Gendarmes of Emperor Nicholas and literature in 1826-1855: genuine cases of the Third Branch of His Imperial Majesty's Own Chancellery]. St-Peterburg: S.V. Bunina Publ. (In Russian)

Milidragović M. (1961) Gogolj kod Srba: doktorska disertacija [Gogol in Serbian literature. Dr. philol. sci. diss.]. Sarajevo. (In Serbian)

Reytblat A.I. (2014) Nekrolog kak biograficheskiy zhanr [Obituary as a biographical genre]. Pisat' poperek: Stat'i po biografike, sotsiologii i istorii literatury. Moscow: NLO Publ. Pp. 195–202. (In Russian)

Sartakov E.V. (2018) Gogol' i Turgenev (K istorii ssylki pisatelya v Spasskoe) [Gogol and Turgenev (On the history of the writer’s exile to Spasskoe)]. Spasskiy vestnik 2 (26): 25–33. (In Russian)

Tertychnyj A.A. (2017) Zhanry periodicheskoj pechati [Genres of periodicals] Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Voropaev V.A. (2012) Gogol' i slavisty ego vremeni (M.A. Maksimovich, O.M. Bodyanskiy, P.V. Kireevskiy, V. Ganka) [Gogol and the Slavists of his time (M. Maksimovich, O. Bodyansky, P.  Kireevsky, V. Hanka)] In Gogol' i traditsionnaya slavyanskaya kul'tura. Dvenadtsatye Gogolevskie chteniya [Gogol and traditional Slavic culture. Twelfth Gogol Readings]. Moscow; Novosibirsk: Novosibirskiĭ izd. dom Publ. Pp. 36–45. (In Russian)

Voropaev V.A. (2005) Konchina Gogolya. Nekrologicheskaya stat'ya M.P. Pogodina s pometami grafa A.P. Tolstogo, S.P. Shevyreva i A.S. Khomyakova [The death of Gogol. Obituary article by M. Pogodin with notes of Count A. Tolstoy, S. Shevyrev and A. Khomyakov]. Problemy istoricheskoy poetiki 7: 247–258. (In Russian)