Languages

You are here

On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhigunov A.Yu. (2019) Na l'du i vo l'dakh: konstruirovanie mediaobraza Arktiki v SMI sovetskogo perioda [On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2567

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.6

 

© Anton Yu. Zhigunov

PhD student at the Chair of Journalism and Media Linguistics, Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia), zhigunowanton94@mail.ru

 

Abstract

The article is devoted to the main thematic dominants and key ideas of the research and development of the Soviet Arctic. The main aim of the article is to show how the media of 1930-1970 were representing instruments, opportunities, actions and results of these actions, and what was the role of the polar explorers at that time. The main methodological technic of this research were analysis, synthesis and comparison. Quantitative and thematic analysis were also used to categorize and indentify main words and expressions, that describes unprecedented peculiartities of the Arctic region image, full of heroism and ideological colors. At the conclusion of the article author shows diversified portrait of the region presented in media of the Soviet Union, containing synthesis of real severity of the Arctic, motives of her gain by men and also the promotion of importance of this zone for the country, making it as part of the national idea.

Keywords: Soviet media, the Arctic, media-image, ideological component.

 

Notes

Izvestiya, 1934; 1937−1938; 1962; 1977.

Ozhegov S.I. (1989) Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Defining Dictionary of Russian Language]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., p. 557.

Pravda, 1960; 1962; 1977.

Sovetskoe iskusstvo, 1938.

Trud, 1975; 1977.

 

 

References

Arutyunova N.D. (1999) Yazyk i mir cheloveka [Language and Human World]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ.

Bulatova E.I. (2015) Metaforicheskoe modelirovanie real'nosti v tekstakh zarubezhnykh SMI, posvyashchennykh arkticheskomu voprosu [Metaphorical Modeling of Reality in Texts of the Foreign Media Devoted to the Arctic Question]. Zhurnalist. Sotsial'nye kommunikatsii: periodicheskoe nauchno-prakticheskoe izdanie 4: 38−48.

Kiselev K.V., Nazukina M.V. (2016) Obrazy rossiyskoy Arktiki v ofitsial'nom diskurse: dinamika simvolicheskoy politiki vlasti [Images of the Russian Arctic in an Official Discourse: Dynamics of Symbolic Policy of the Power]. In: Podvintsev O.B. (eds.) Rossiyskaya Arktika v poiskakh integral'noy identichnosti: kollektivnaya monografiya [The Russian Arctic in Search of Integral Identity: collective monograph]. Moscow: Novyy khronograf Publ., pp. 140−156.

Kokkonen E.I. (2015) Obraz regiona v kontekste konfliktnogo diskursa SMI (na primere Novgorodskoy oblasti) [An Image of the Region in the Context of a Conflict Discourse of Media (on the example of the Novgorod region)]. Labirint 1: 135−140.

Kovrigina T.A. (2015) Problematika temy «Arktika» v rossiyskikh i zarubezhnykh SMI: upravlencheskiy aspect [A Perspective of the Subject "Arctic" in the Russian and Foreign Media: Administrative Aspect]. Voprosy upravleniya 1: 65−72.

Kubryakova E.S. (1996) Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov [Concise Dictionary of Cognitive Terms]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ.

Kuzina K.A. Rol' SMI v formirovanii imidzha Kaspiyskogo regiona: dis. … kand. polit. nauk [Role of Media in Formation of Image of the Caspian Region: PhD polit. sci. diss.]. Astrakhan, 2008.

Likhachev D.S. (1997) Kontseptosfera russkogo yazyka [Sphere of Concepts of Russian language]. In: Russkaya slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiya [Russian Philology. From the Theory of Philology to Structure of a Text. Anthology]. Moscow: Akademiya Publ., pp. 280–287.

Malysheva E.G. Russkiy sportivnyy diskurs: teoriya i metodologiya lingvokognitivnogo issledovaniya: dis. … d-r filol. nauk [Russian Sports Discourse: Theory and Methodology of a Linguistic Cognitive Research: Dr. philol. sci. diss.]. Omsk, 2011.

Mestnikova A.E. (2014) Golos Arktiki: sredstva massovoy informatsii kak faktor realizatsii yazykovykh prav korennykh narodov Arktiki [Voice of the Arctic: Mass Media as the Factor of Realization of the Language Rights of Indigenous Peoples of the Arctic]. In: Vinokurova U.A. (ed.) Kul'tura Arktiki: kollektivnaya monografiya [Culture of the Arctic: collective monograph]. Yakutsk: Northeastern Federal Univ. Publ., pp. 244−255.

Pimenova M.V. (2013) Tipy kontseptov i etapy kontseptual'nogo issledovaniya [Types of Concepts and Stages of a Conceptual Research]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 2: 127−131.

Podvintsev O.B. (ed.) (2016) Rossiyskaya Arktika v poiskakh integral'noy identichnosti: kollektivnaya monografiya [The Russian Arctic in Search of Integral Identity: collective monograph]. Moscow: Novyy khronograf Publ.

Popova Z.D., Sternin I.A. (2007) Semantiko-kognitivnyy analiz yazyka [Semantic and Cognitive Analysis of Language]. Voronezh: Istoki Publ.

Prasolova O.V. Formirovanie imidzha regiona v sredstvakh massovoy informatsii: dis. … kand. filol. nauk [Formation of Image of the Region in Mass Media: PhD philol. sci. diss.]. Voronezh, 2010.

Smirnova O.S. (2009) K voprosu o metodologii opisaniya kontseptov [On Methodology of the Concepts Description]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo 3: 117−120.

Zolotova E.S. (2016) Militaristskie nastroeniya pri osveshchenii arkticheskoy tematiki v otechestvennykh i zarubezhnykh SMI [Militaristic Sentiments by Covering the Arctic Subject in Domestic and Foreign Media]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika 2: 97−100.