Languages

You are here

Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Nosovets S.G. (2018) Redaktsionnyy kommentariy kak element novostnogo teksta SMI v sotsial'nykh setyakh: pragmastilisticheskiye osobennosti (na materiale pablikov SMI v «VKontakte») [Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2441

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.3

 

© Svetlana G. Nosovets

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Journalism and Media Linguistics, Faculty of Philology and Media Communications, Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia), s.nosovets@gmail.com

 

Abstract

With the advent and development of social networks, journalism faced the need to comprehend this media channel as a new platform for the media, in particular, to determine the divergence of news content. For effective work in a social network, the media should adapt the content, taking into account the communicatory specifics of the medium. Thus, a new adaptive element − an editorial commentary – appears in the structure of the media text along with traditional elements (headline, lead, etc.). It is placed in the communicative environment of the social network.

Like the comment of the reader of the media, the editorial commentary looks like a genre-reaction to the news text of the media (post). However, the editorial comment is in the preposition to the text-stimulus and performs a pragmatic task: it is supposed to attract the attention of the user in the stream of the news feed, to make them interested enough to read the full text. This task is solved with the help of pragmatic methods of oralization (likening the written text to the oral one) and dialogization (establishing contact with the audience). These techniques are aimed at creating an atmosphere of informal communication between the media and community members.

The article analyses various pragmastylistic methods of oralization and dialogization, which are used in editorial commentaries of media communities in the most popular Russian social network "VKontakte". The techniques, revealed in the text, vividly illustrate the processes of media content divergence.]

Keywords: social networks, online media, mediatext, pragmastylistics.

 

Notes

AiF-Kamchatka. Available at: https://vk.com/aif_kamchatka (aссessed: 10.10.2017).

Argumenty i fakty. Available at: https://vk.com/argumentifact (aссessed: 10.10.2017).

Evgen'yeva A.P. (ed.) (1981−1984) Malyy akademicheskiy slovar'[Small Academic Dictionary]. 2nd ed. Moscow: Russkiy yazyk Publ.

Fedorov A.I. Frazeologicheskiy slovar' russkogo literaturnogo yazyka[Phraseological dictionary of Russian literary language]. Available at: http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-literary-dictionary/index.htm (aссessed: 20.10.2017).

Izvestiya.IZ.RU. Available at: https://vk.com/izvestia (aссessed: 10.10.2017).

Kordonskiy M.I. (ed.) Slovar' molodezhnogo slenga[The Dictionary of Youth Slang]. Available at: https://teenslang.su/ (aссessed: 20.10.2017).

Krongauz M.A. (2016) Komment kak novyy zhanr [Comment as a New Genre]. Russkaya zhizn', January 18. Available at: https://www.facebook.com/notes/русская-жизнь/максим-кронгауз-без-границ/818304341628781/

Lentach. Available at: https://vk.com/oldlentach (aссessed: 10.10.2017).

Liveinternet.ru. Available at: http://www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru/visitors.html?date=2016-04-30;period=month (aссessed: 20.10.2017).

Meduza. Available at: https://vk.com/meduzaproject (aссessed: 10.10.2017).

Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka[Explanatory Dictionary of the Russian Language]. Available at: http://ozhegov.textologia.ru/ (aссessed: 20.10.2017).

Rossiyskaya gazeta. Available at: https://vk.com/rgru (aссessed: 10.10.2017).

Sovsport/ Sovetskiy sport. Available at: https://vk.com/sovsport (aссessed: 10.10.2017).

TJ. Telegram Journal. Available at: https://vk.com/tj (aссessed: 10.10.2017).

The Flow. Available at: https://vk.com/theflow (aссessed: 10.10.2017).

Vedomosti. Available at: https://vk.com/vedomosti (aссessed: 10.10.2017).

 

References

Abrosimova E.A., Kravchenko Y.D. (2017) Chitatel'skiy kommentariy kak fenomen interpretatsii mediateksta (na materiale internet-kommentariev i dannykh eksperimenta) [Reader Comment as a Phenomenon of Media Text Interpretation (based on Internet comments and experiment data)]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2317

Alekseyeva A.A. (2014) Issledovaniye tekstov v sotsial'noy seti «VKontakte» v lingvodidakticheskom aspekte [The Analysis of the Texts in the Social Network "VKontakte" in Lingoudidactic Aspect]. Lingvokul'turologiya 8: 6−10.

Altukhova T.V. Sotsial'naya komp'yuternaya set' «VKontakte»: zhanrovaya kharakteristika: dis. ... kand. filol. nauk [The Social Network "VKontakte": Genre Characteristics: PhD philol. sci. diss.]. Kemerovo, 2012.

Amzin A.A. (2013) Novostnaya internet-zhurnalistika [The Online News Journalism]. Available at: http://alex-alex.ru/nij/NIJ-2-20131006.pdf (aссessed: 28.08.2016).

Babenko L.G., Vasil'yev I.E., Kazarin Yu.V. (2000) Lingvisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta [Linguistic analysis of literary text]. Ekaterinburg: Ural Federal Univ. Publ.

Beloshapkova V.A. (1989) Sintaksis [Syntax]. In: Beloshapkova V.A. (ed.) Sovremennyy russkiy yazyk: uchebnoye posobiye [Modern Russian Language: a Tutorial]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., pp. 532−799.

Bruce I. (2010) Evolving Genres in Online Domains: The Hybrid Genre of the Participatory News article. In: Mehler A., Sharoff S., Santini M. (eds.) Genres on the Web. Text, Speech and Language Technology 42, Springer, Dordrecht, pр. 323−348.

Dukin R.A. Institut sotsial'nykh media v regional'nom prostranstve kommunikatsionnykh praktik: dis. ... kand. sotsiol. nauk [Institute of Social Media in the Regional Space of Communication Practices: PhD sociol. sci. diss.]. Saransk, 2017.

D'yachenko O.V. (2014) Rossiyskiye SMI v sotsial'nykh setyakh Facebook i v «VKontakte»: praktiki vzaimodeystviya [Russian Mass Media in the Social Networks "Facebook" and "VKontakte": Convergence Practices]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/1615

Efimov E.G. (2014) Sotsial'nyye gruppy v strukture sotsial'nykh setey (na primere «VKontakte») [Social Groups in Structure of Social Networks (at the example of "VKontakte"]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta 5: 63−67.

Frolova O.A. (2013) Runet kak istochnik proniknoveniya inoyazychnosti v sovremennyy russkiy yazyk [Internet as a Source of Penetration of Foreignism in the Modern Russian Language]. Yazyk kak sistema i deyatel'nost' 4: 102−103.

Goroshko E.I. (2011) Funktsionirovaniye giperteksta v srede konvergentnykh media: Lingvisticheskiy analiz [Functioning of Hypertext in the Environment of Convergent Media: Linguistic Analysis]. In: Gipertekst kak ob"yekt lingvisticheskogo issledovaniya: Materialy II mezhdunar. konf., 18−20 oktyabrya 2011 g. [Hypertext as an Object of Linguistic Research: Proceedings of the II International Conference, October 18-20, 2011]. Samara: PGSGA Publ., pp. 22−40.

Goroshko E.I., Zhigalina E.A. (2011) Виртуальное жанроведение: устоявшееся и спорное [Virtual Genre Study: Fixed and Disputable]. Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya: Filologiya. Sotsial'ny··yye kommunikatsii vol. 24 (63), no. 1, part 1, pp. 105−124.

Ivanov L.I., Skovorodnikov A.P., Shiryayev E.N. et al. (eds.) (2011) Kul'tura russkoy rechi: Entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik [Culture of Russian Speech: Encyclopedic Dictionary]. Moscow: FLINTA: Nauka Publ.

Kalmykov A.A. (2011) Konvergentsiya – vozmozhnost' universal'nogo zhurnalizma v ramkakh professional'noy identichnosti [Convergence as a Possibility of Universal Journalism within the Professional Identity]. In: Optimal'nyye kommunikatsii [Optimized Communication]. Available at: http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/ (aссessed: 15.05.2018).

Letuchiy A.B. (2010) Derivatsionnyye kategorii glagola. Vozvratnost' [Derived Categories of the Verb. Reflexiveness]. In: Materialy dlya proyekta korpusnogo opisaniya russkoy grammatiki [Materials for the Project of Structural Descriptions of Russian Grammar]. Available at: http://rusgram.ru (aссessed: 20.07.2016).

Lutovinova O.V. (2008) Internet kak novaya «ustno-pis'mennaya» sistema kommunikatsii [The Internet as the New "Oral-Written" Communication System]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena 71: 58−65.

Matusevich A.A. (2015) Aktual'naya leksika sotsial'nykh setey kak otrazheniye razvitiya internet-tekhnologiy [Up-to-Date Vocabulary of Social Networking as a Reflection of the Internet Technologies Development]. Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta 7: 74−79.

Morozova A.A. (2014) Problemnyye momenty kommunikativnogo vzaimodeystviya v sotsial'nykh setyakh [Topical Moments of Communicative Interaction in Social Nets]. Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta 26: 76−80.

Morozova A.A. (2015) Spetsifika traditsionnykh zhanrov zhurnalistiki v tekstakh sotsial'nykh setey (na primere «VKontakte») [Specifics of Traditional Journalistic Genres in Social Net Texts (by the example of "VKontakte"]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta 5: 240−249.

Nosovets S.G. (2014) SMI v sotsial'noy seti «VKontakte»: strukturnaya i soderzhatel'naya spetsifika [Media in the Social Network "VKontakte": Structure and Content Specification]. In: Kommunikativnyye issledovaniya. Traditsionnyye i novyye media v sovremennoy Rossii [Communication Research. Traditional and New Media in Contemporary Russia]. Omsk: Omsk St. Univ. Publ., pp. 245−255.

Popov A.V. (2008) Blogi. Novaya sfera vliyaniya [Blogs. A New Sphere of Influence]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber Publ.

Romantovskiy A.V. Kommunikatsiya v internet-formakh: diskurs problematizatsii (na materiale internet-kommentariyev k stat'yam elektronnykh SMI): dis. ... kand. filol. nauk [Online Forms of Communication: Discourse of Problematization (based on the material of the Internet comments to the articles of electronic media): PhD philol. sci. diss.]. Moscow, 2016.

Savel'yeva I.V. Variativnost' strategiy tekstovospriyatiya i tekstoporozhdeniya: lingvopersonologicheskiy aspekt (na materiale tekstov politicheskikh internet-kommentariyev): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Variability of Text perception and Text Generation Strategies: the Lingvopersonological Aspect (based on the texts of political Internet commentaries): abstract of PhD philol. sci. diss.]. Kemerovo, 2015.

Sidorova I.G. Kommunikativno-pragmaticheskiye kharakteristiki zhanrov personal'nogo internet-diskursa (sayt, blog, sotsial'naya set', kommentariy): dis. ...kand. filol. nauk [Communicative-pragmatic Characteristics of the Genres of Personal Internet Discourse (website, blog, social network, comment): PhD philol. sci. diss.]. Volgograd, 2014.

Steksova T.I. (2014) Kommentariy kak rechevoy zhanr i ego variativnost' [Comment as a Speech Genre and Its Variability]. Zhanry rechi 1−2 (9−10). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kommentariy-kak-rechevoy-zhanr-i-ego-variativnost-1 (aссessed: 15.05.2018).

Sternin I.A. (2008) Prakticheskaya ritorika: uchebnoye posobiye [Practical rhetoric: a Tutorial]. Moscow: Akademiya Publ.

Valiakhmetova D.R. (2001) Pis'mennaya razgovornaya rech' v kontekste osobennostey internet-diskursa [Written colloquial language in the context of the peculiarities of Internet discourse]. In: Boduenovskiye chteniya: Boduen de Kurten·e i sovremennaya lingvistika: Mezhdunarnaya nauchnaya konferentsiya (Kazan', 11−13 dek. 2001 g.): Trudy i materialy: v 2 t. [Baudouin Readings: Baudouin de Courtenay and Modern Linguistics: International Scientific Conference (Kazan, December 11-13, 2001): Works and Materials in 2 Volumes]. Kazan': Kazan Federal Univ. Publ., pp. 7−9.