Languages

You are here

The New Boundaries of Professional Journalism or What to Teach Students of Journalism

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Shestyorkina L.P., Bevz A.A. (2018) Novyye granitsy professional'noy zhurnalistiki, ili CHemu uchit' studentov-zhurnalistov [The New Boundaries of Professional Journalism or What to Teach Students of Journalism]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2422

DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.11

 

© Lyudmila P. Shestyorkina
Doctor of Philology, Associate Professor, Dean of the Faculty of Journalism, Head of the Chair of Journalism and Mass Communication, South Ural State University (Chelyabinsk, Russia), 250852@mail.ru

© Anastasia A. Bevz
Teaching Assistant at the Chair of Journalism and Mass Communications at the Faculty of Journalism, South Ural State University, editor at the Internet portal Newsroom Digital (Chelyabinsk, Russia), nbevz@list.ru

 

Abstract

Relevance of article caused by necessity of the study of new frontiers of journalism as a profession that significantly affects the content of the educational process in the sphere of "Journalism". Examined are the following components of the concept of journalistic professional such as: functional literacy, professional qualifications, professional competence and professional culture. The scientific novelty of the provided original results of sociological research conducted among teachers of students of journalism SUSU employers and professionals in the media industry. The aim of the study is to find ways to improve journalism education in the context of new media practices.

Keywords: journalism, journalism education, professionalism, universal journalism.

 

Notes

Bredshou P. Chto takoye zhurnalistika dannykh [What Is Data Journalism]. Available at: https://ria.ru/files/book/_site/введение_0.html

Bogdanov V. (2014) Brend-zhurnalistika − novyy SMM [Brand journalism Is a New SMM]. Cossa, September 23. Available at: http://www.cossa.ru/152/86090/

Miroshnichenko A. (2014) Marketing prevrashchayetsya... v zhurnalistiku [Marketing Turning into…Journalism]. Zhurnalist 4. Available at: http://jrnlst.ru/content/zhurnalist-no042014

 

References

Castells M., Parks M., Haak B. (2016) Budushcheye zhurnalistiki: cetevaya zhurnalistika [The Future of Journalism: Networked Journalism]. In: Balmaeva S., Lukina M. (eds.) Kak novyye media izmenili zhurnalistiku. 2012−2016 [How New Media Changed Journalism. 2012-2016]. Ekaterinburg: Humanitarian Univ. Publ., pp. 268–297.

Ershov Yu.M. (2013) Missiya zhurnalista v epokhu kommertsializatsii i potrebitel'skogo obshchestva [The journalistic mission in the era of commercialization and consumerism]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 1: 182–189.

Ershov Yu.M. (2016) Modeli zhurnalistskogo obrazovaniya v tsifrovuyu epokhu [Models of Journalism Education in the Digital Era]. Zhurnalistskiy ezhegodnik 5: 13–16.

Frolova T.I. (2014) Gumanitarnaya povestka rossiyskikh SMI. Zhurnalistika, chelovek, obshchestvo [Humanitarian Agenda of Russian Media. Journalism, Man, Society]. Moscow: MediaMir Publ.

Gatov V. (2016) Budushcheye zhurnalistiki [Future of Journalism]. In: S. Balmaeva, M. Lukina (eds.) Kak novyye media izmenili zhurnalistiku. 2012−2016 [How New Media Changed Journalism. 2012-2016]. Ekaterinburg: Humanitarian Univ. Publ., pp. 206–267.

Il'chenko S.N. (2014) Shou-tsivilizatsiya: konets real'nosti? [Show civilization: the end of reality?]. St.Peterburg: IVESEP Publ.

Korkonosenko S.G. (2010) Teoriya zhurnalistiki: modelirovaniye i primeneniye [Theory of Journalism: Modeling and Application]. Moscow: Logos Publ.

Lazutina G.V. (2007) Osnovy tvorcheskoy deyatel'nosti zhurnalista [Basics of the creative activity of a journalist]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Lazutina G.V., Raspopova S.S. (2011) Zhanry zhurnalistskogo tvorchestva [Genres of Journalism Creativity]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Lozovskiy B.N. (2006) Zhurnalistika kak spetsificheskaya reprezentatsiya deystvitel'nosti [Journalism as Specific Representation of Reality]. Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta 40: 27–37.

Lozovskiy B.N. (2007) Zhurnalistika: professional'nyye standarty [Journalism: professional standards]. Ekaterinburg: Ural St. Univ. Publ.

Lukina M.M. (2011) Kontent internet-SMI [Content of Internet Media]. In: Mediakonvergentsiya i mul'timediynaya zhurnalistika [Media Convergence and Multimedia Journalism]. Ekaterinburg: Humanitarian Univ. Publ., pp. 112–137.

Prokhorov E.P. (2009) Vvedeniye v teoriyu zhurnalistiki [Introduction to the Theory of Journalism]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Tulupov V.V. (2000) Dizayn i reklama v sisteme marketinga rossiyskoy gazety [Design and Advertising in the Marketing System of a Russian Newspaper]. Voronezh: Voronezh St. Univ. Publ.

Vartanova E.L. (2010) O sovremennom ponimanii SMI i zhurnalistiki [The Current Understanding of Media and Journalism]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/о-современном-понимании-сми-и-журналистики