Languages

You are here

Concerning the Loaded Language in Mass Media (Book Review: Danilova A.A. (2014) Language Manipulation in Mass Media. Moscow: Dobrosvet, KDU Publ.)

Научные исследования: 
Выпуски: 

Concerning the Loaded Language in Mass Media (Book Review: Danilova A.A. (2014) Language Manipulation in Mass Media. Moscow: Dobrosvet, KDU Publ.)

 

For citation: Slavkin V.V. (2016) O rechevom manipulirovanii v SMI (Retsenziya na knigu: Danilova A.A. Manipulirovanie slovom v sredstvakh massovoy informatsii. M.: Dobrosvet, Izdatel'stvo «KDU», 2014) [Concerning the Loaded Language in Mass Media (Book Review: Danilova A.A. (2014) Language Manipulation in Mass Media. Moscow: Dobrosvet, KDU Publ.)]. Mediaskop 3. Available at: http://www.mediascope.ru/node/2141

 

© Vladimir V. Slavkin

PhD, Associate Professor at the Chair of Russian Language Stylistics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), vladimir-slavkin@yandex.ru